מתיו 25: 31-46

מתיו 25: 31-46

31 "אך כאשר יבוא בן האדם בתפארתו וכל המלאכים הקדושים עמו, הוא ישב על כס הכבוד. 32 לפניו יתאספו כל האומות, והוא יפריד ביניהם זה לזה, כמו רועה צאן שמפריד בין הכבשים לעזים. 33 הוא יניח את הכבשים על ידו הימנית, אך את העזים מצד שמאל. 34 ואז יגיד המלך לאלו שמימינו: 'בוא, ברוך אבי, תירש את הממלכה שהוכנה לך מיסוד העולם; 35 כי הייתי רעב ונתת לי אוכל לאכול. הייתי צמא ונתת לי לשתות. הייתי זר ולקחת אותי פנימה. 36 הייתי עירום והלבשת אותי. הייתי חולה וביקרת אותי. הייתי בכלא ובאת אלי '.

37 "אז יענו לו הצדיקים באומרו," אדוני, מתי ראינו אותך רעב ומאכיל אותך, או צמא ונתן לך לשתות? 38 מתי ראינו אותך כזר ולקחנו אותך פנימה, או עירום ולהלביש אותך? 39 מתי ראינו אותך חולה או בכלא ובא אליך? '

40 "המלך יענה להם:" בוודאי שאני אומר לכם כיוון שעשיתם זאת לאחד הקטנים מבין אחיי האלה, עשיתם לי את זה. 41 ואז הוא יאמר גם לאנשי שמאל יד, 'צא ממני, קיללת, אל האש הנצחית שמוכנה לשטן ולמלאכיו; 42 כי הייתי רעב, ולא נתת לי אוכל לאכול; הייתי צמא, ולא נתת לי לשתות; 43 הייתי זר, ולא קיבלת אותי; עירום, ולא לבשת אותי; חולה ובכלא, ולא ביקרת אותי. '

44 "ואז הם גם יענו באומרם, 'אדוני, מתי ראינו אותך רעב, או צמא, או זר, או עירום, או חולה, או בכלא, ולא עזר לך?'

45 "ואז הוא יענה להם באומרו: 'בוודאי שאני אומר לכם, כי לא עשיתם זאת לאחד הקטנים מאלה, לא עשיתם לי את זה.' 46 אלה יעברו לעונש נצחי אבל הצדיקים לחיי נצח. "אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

Continue Reading