לוק 19: 11-28

לוק 19: 11-28

11 כששמעו את הדברים, הוא המשיך וסיפר משל, כי הוא היה קרוב לירושלים, והם האמינו שמלכות האל תתגלה מיד. 12 הוא אמר אפוא, "אציל מסוים נכנס לארץ רחוקה כדי לקבל לעצמו ממלכה ולשוב. 13 הוא קרא לעשרה משרתים שלו ונתן להם עשרה מטבעות מינה ואמר להם: 'תנהלו עסקים עד שאני אבוא'. 14 אבל אזרחיו שנאו אותו ושלחו אחריו שליח באומרו: 'אנחנו לא רוצים את האיש הזה למלוך עלינו. '

15 "כשחזר שוב, לאחר שקיבל את הממלכה, ציווה על משרתים אלה, שנתן להם את הכסף, להיקרא אליו, כדי שיידע מה הם הרוויחו על ידי ניהול עסקים. 16 הראשון בא לפניו באומרו 'אדוני, המינה שלך עשתה עוד עשרה מינות'.

17 "הוא אמר לו, 'כל הכבוד, עבד טוב שלך! מכיוון שנמצאתם נאמנים עם מעט מאוד, תהיה לכם סמכות על עשר ערים. '

18 "השנייה הגיעה ואמרה: 'המינה שלך, אדון, עשתה חמש מינות'.

19 "אז אמר לו 'ואתה תהיה מעל חמש ערים'. 20 בא אחר ואמר: 'אדוני, הנה המינה שלך, שהרחקתי במטפחת, 21 כי פחדתי ממך כי אתה הם איש דורש. אתה לוקח את מה שלא הנחת וקוצר את מה שלא זרעת. '

22 "הוא אמר לו, 'מפיך אדון אותך, עבד רשע! ידעת שאני איש מחייב, לוקח את זה שלא הנחתי, וקוצר את מה שלא זרעתי. 23 אז למה לא הפקדת את הכסף שלי בבנק, ובבואי אולי הרווחתי עליו ריבית? '24 הוא אמר לאלה שעמדו ליד,' קח ממנו את המינה ותתן אותה למי יש לו את עשרת המינות. '

25 "הם אמרו לו, 'אדון, יש לו עשר מינות!' 26 'כי אני אומר לך שלכל מי שיש לו, יינתן יותר; אלא ממי שאין לו, גם מה שיש לו ייקח ממנו. 27 אבל הביא את האויבים שלי שלא רצו שאמלוך עליהם לכאן ויהרוג אותם לפני. '"" 28 לאחר שאמר את הדברים, המשיך קדימה ועלה לירושלים.אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

Continue Reading