השני פטרוס 3

השני פטרוס 3

1 זהו עכשיו, אהובתי, המכתב השני שכתבתי לך; ובשניהם אני מעורר את דעתך הכנה בכך שאני מזכיר לך 2 שעליך לזכור את המילים שנאמרו לפני כן על ידי הנביאים הקדושים ואת ציווינו, שליחי האדון והמושיע. 3 לדעת זאת ראשית, שב בימים האחרונים יבואו הלועגים, ילכו אחר תאוותיהם 4 ואומרים: "היכן ההבטחה לבואו? שכן, מיום שנרדמו האבות, כל הדברים נמשכים כמו שהיו מראשית הבריאה. " 5 לשם כך הם שוכחים ברצון כי היו שמים מן הישן, ואדמה נוצרה מתוך מים ובין מים על ידי דבר אלוהים, 6 כלומר, העולם שהיה קיים אז, שופע מים, נספה. 7 אולם השמים הקיימים כעת והארץ, באותה המילה, אוחסנו לאש, כשהם שמורים מפני יום הדין והרסם של אנשים רשעים. 8 אך אל תשכח את הדבר האחד הזה, אהובתי, שיום אחד הוא עם ה 'כאלף שנה, ואלף שנה כיום אחד. ט. ה 'לא איטי באשר להבטחתו, כמו שספרים כמה איטיות; אבל הוא סבלני אתנו, לא רוצה שאף אחד ייכח, אלא שכולם יבואו בתשובה. 10 אך יום ה 'יבוא כגנב בלילה; בו השמים יעברו עם רעש גדול, והיסודות יתמוססו בחום לוהט, והאדמה והעבודות שנמצאות בה יישרפו. 11 לכן מכיוון שכל הדברים האלה ייושמדו ככה, איזה סוג של אנשים צריכים להיות לכם בחיים קדושים ואלוהות, 12 מחפשים ומבקשים בכנות את בוא יום האלוהים, שיגרום להתמוסס השמים הבוערים, והיסודות יימסו בחום נלהב? 13 אולם, על פי הבטחתו, אנו מחפשים שמים חדשים וארץ חדשה, בה הצדק שוכן. 14 לכן, אהוב, רואה שאתה מחפש את הדברים האלה, היה שקד למצוא בשלום, ללא פגם וחסר אשמה בעיניו. 15 ראה בסבלנות אדוננו כישועה; כמו שכתב גם אחינו האהוב פול, על פי החוכמה שניתנה לו, 16, כמו גם בכל מכתביו, כשהוא מדבר בהם על הדברים האלה. באלה, ישנם כמה דברים שקשה להבין, אשר הטוויסט הבור והבלתי מעורער, כמו שהם עושים גם לכתובים האחרים, להשמדתם שלהם. 17 לכן אתה, אהוב, יודע את הדברים האלה לפני כן, היזהר, שמא אם תיסחף עם שגיאתם של הרשעים, תיפול מהיציבות שלך. 18 אך צמח בחסד ובידיעת אדוננו ומושיע ישוע המשיח. לו תהיה התהילה גם עכשיו וגם לנצח. אמן.אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

Continue Reading