ג'ון 19: 25-34

ג'ון 19: 25-34

25 אולם לצדו של ישו עמדו אמו, אחותו של אמו, מריה, אשת קלופאס, ומריה מגדלנה. 26 לפיכך, כשראה ישוע את אמו ואת התלמיד שאהב עומד שם, אמר לאמו: "אשה, הנה הבן שלך!" 27 ואז אמר לתלמיד: "הנה אמך!" מאותה שעה לקח אותה התלמיד לביתו שלו. 28 לאחר מכן, ישוע, כשראה כי כל הדברים עתה הסתיימו, ויתכן כי הכתוב יתגשם, אמר, "אני צמא." 29 כעת הונח שם כלי מלא חומץ; אז הם הניחו ספוג מלא בחומץ על הזעתר והחזיקו אותו ליד פיו. 30 אם כן ישוע קיבל את החומץ, הוא אמר, "זה נגמר." ואז הרכין את ראשו, וויתר על רוחו. 31 לכן היהודים, מכיוון שהיה זה יום ההכנה, כדי שהגופות לא יישארו על הצלב בשבת (כי השבת הייתה מיוחדת), ביקשו מפילאטיס שרגליהם עשויות להיות שבורות, ושהם עשויים להיות להילקח. 32 לפיכך באו החיילים ושברו את רגליו של הראשון ושל השני שנצלב אתו; 33 אבל כשהם הגיעו אל ישו וראו שהוא כבר מת, הם לא שברו את רגליו. 34 אולם אחד החיילים פילח את צדו בחנית, ומיד יצאו דם ומים.אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

Continue Reading