ג'ון 14: 21-26

ג'ון 14: 21-26

21 אחד שיש לו את מצוותי ושומר עליהם, אותו אדם הוא אחד שאוהב אותי. מי שאוהב אותי יאהב את אבי, ואהוב אותו ואגלה את עצמי בפניו. " 22 יהודה (לא ישקריות) אמר לו, "אדוני, מה קרה שאתה עומד לגלות את עצמך בפנינו ולא בפני העולם?" 23 ישוע ענה לו, "אם אדם אוהב אותי, הוא ישמור את דברתי. אבי יאהב אותו, ואנחנו נגיע אליו ונעשה אתנו את ביתנו. 24 מי שלא אוהב אותי לא שומר על דברי. המילה שאתה שומע אינה שלי, אלא האב ששלח אותי. 25 אמרתי לך את הדברים האלה כשאתה עדיין חי איתך. 26 אך היועץ, רוח הקודש, אשר האב ישלח את שמי, ילמד אתכם את כל הדברים, ויזכיר לכם את כל אשר אמרתי לכם.אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

Continue Reading