ג'ון 10: 22-30

ג'ון 10: 22-30

22 זה היה חג ההקדשה בירושלים. 23 היה חורף, וישוע הלך במקדש, במרפסת שלמה. 24 על כן היהודים התקרבו סביבו ואמרו לו: "כמה זמן תחזיק אותנו במתח? אם אתה המשיח, ספר לנו בפשטות. " 25 ישוע ענה להם, "אמרתי לכם, ואתם לא מאמינים. העבודות שאני עושה על שם אבי, אלה מעידות עלי. 26 אבל אתה לא מאמין כי אתה לא מהצאן שלי, כמו שאמרתי לך. 27 כבשי שומעים את קולי, ואני מכיר אותם, והם הולכים אחרי. 28 אני נותן להם חיי נצח. הם לעולם לא יאבדו, ואף אחד לא יחטוף אותם מהיד שלי. 29 אבי שנתן אותם לי גדול מכל. איש אינו מסוגל לחטוף אותם מידו של אבי. 30 אני והאב אחד. "אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

Continue Reading