2 מלכים 2:1-14

1 כאשר אלוהים עומד לקחת אליהו לגן עדן במערבולת, אליהו ואלישע היו בדרכם מגילגל. 2 אליהו אמר לאלישע: "הישאר כאן; אלוהים שלח אותי לבת'ל."

אבל אלישע אמר, "כמו שהאל יחיה, וזמן שאתה חי, אני לא אעזוב אותך." אז הם הלכו לבת'ל.

3 חברת הנביאים בבת'ל יצאה לאלישע ושאלה, "האם אתה יודע שהאל ייקח ממך את אדונך היום?"

"כן, אני יודע," אלישע השיב, "אז תהיה בשקט."

4 אז אליהו אמר לו, "הישאר כאן, אלישע; אלוהים שלח אותי ליריחו."

והוא ענה, "כמו שהאל יחיה, ובזמן שאתה חי, אני לא אעזוב אותך." אז הם הולכים ליריחו.

5 חברת הנביאים ביריחו ניגשה לאלישע ושאלה אותו, "האם אתה יודע שהאל ייקח ממך את אדונך היום?"

"כן, אני יודע," הוא ענה, "אז תהיה בשקט."

6 אז אליהו אמר לו, "להישאר כאן; אלוהים שלח אותי לירדן."

והוא ענה, "כמו שהאל יחיה, ובזמן שאתה חי, אני לא אעזוב אותך." אז שניהם הלכו.

750 איש מהחברה של הנביאים הלכו ועמדו במרחק, מול המקום שבו אליהו ואלישע עצרו בירדן. 8 אליהו לקח את הגלימה שלו, גלגל אותה ופגע במים עם זה. המים התחלקו ימינה ושמאל, ושניהם חצו על קרקע יבשה.

9 כשהם חצו, אליהו אמר לאלישע, "תגיד לי, מה אני יכול לעשות בשבילך לפני שאני נלקח ממך?"

"תן לי לרשת חלק כפול מרוחך," השיב אלישע.

10 "שאלת דבר קשה," אליהו אמר, "עדיין אם אתה רואה אותי כשאני נלקח ממך, זה יהיה שלך – אחרת, זה לא."

11 כשהם הלכו יחד ודיברו יחד, פתאום מרכבה של אש וסוסי אש הופיעו והפרידו בין שניהם, ואליהו עלה לגן עדן במערבולת. 12 אלישע ראה את זה וצעק: "אבא שלי! אבא שלי .אני לא יכול לעשות את זה המרכבות והפרשים של ישראל!" ואלישה לא ראה אותו יותר. ואז הוא תפס את הבגד שלו ו קרע אותו לשניים.

13 אלישע הרים אז את גלימתו של אליהו שנפלה ממנו, חזרה ועמדה על גדה של הירדן. 14 הוא לקח את הגלימה שנפלה ואליהו ופגע במים עם זה. "היכן נמצא האל, אלוהי אליהו?" שאל. כשהוא פגע במים, הוא התפצל לימין ושמאל, והוא חצה לצד השני.

MCWEאם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

תגיות:
Previous Post

טימותיוס 2: 1-8

Next Post

Morris Cerullo