תהילים 18:25-32

25 עם הרחמן תראה את עצמך רחום.
    עם הגבר המושלם תראה את עצמך מושלם.

26 עם הטהורים, תראה את עצמך טהור.
    עם העקום תראה את עצמך ממולח.

27 כי תציל את הנגועים
    אבל את העיניים השחצניות תפיל.

28 כי תדליק את המנורה שלי, יהוה.
    אלוהי יאיר את חושך.

29 כי על ידך אני מתקדם דרך חייל.
    באלוהי, אני מזנק מעל קיר.

30 באשר לאלוהים, דרכו מושלמת.
    המילה של יהוה מנוסה.
    הוא מגן לכל אלה שמפלטים בו.

31 כי מי אלוהים, מלבד יהוה?
    שהוא סלע, ​​מלבד אלוהינו,

32 האלוהים שמחמש אותי בכוח, והופך את דרכי למושלמת?


אנא קישור לאתר זה. זה עוזר לאנשים למצוא את האתר. תודה.

באתר זה יש מאמרים הקשורים לתנ"ך. השתמש באפליקציית התרגום.
http://biblequestionsblog.com

באתר זה יש מידע על קוביד.
http://shineonhealth.com

באתר זה יש מאמרי חדשות.
https://wethepeoplefree.com
Previous Post

מתיו 21: 1-16

Next Post

מלאכי 3: 6-12