שמות 12: 1-8, 11-14


1 יהוה דיבר אל משה ואהרון בארץ מצרים באמרו

2 "החודש הזה יהיה לך תחילת חודשים. זה יהיה החודש הראשון בשנה עבורך.

3 דבר אל כל עדת ישראל ואמר 'ביום העשירי של חודש זה הם יקחו להם איש כבש, על פי בתי אבותיהם, כבש למשק בית;

4 ואם הבית מעט מדי לכבש, ייקח הוא ושכנו ליד ביתו אחד לפי מספר הנשמות. אתה אמור לספור את הכבש לפי מה שכל אחד יכול לאכול.

5 כבשך יהיה חסר מום, זכר בן שנה. אתה תיקח אותו מהצאן או מהעיזים.

6 תשמור אותו עד היום הארבעה עשר באותו חודש; וכל האסיפה של עדת ישראל תהרוג אותה בערב.

7 הם ייקחו חלק מהדם ויכניסו אותו על שתי דלתות הדלת ועל המשקוף, על הבתים בהם יאכלו אותו.

8 הם יאכלו את הבשר באותו לילה, צלויים באש, עם לחם בלתי-מחמצת. יאכלו אותו בעשבי מר.

11 כך תאכלו זאת: עם חגורת המותניים, סנדליכם על רגליכם וצוות העובדים בידכם; ותאכלו אותו בחיפזון: זה פסח של יהוה.

12 כי אעבור דרך ארץ מצרים באותו לילה ואכה את כל הבכורים בארץ מצרים, אדם ובעל חיים כאחד. אקיים פסקי דין כנגד כל אלהי מצרים. אני יהוה.

13 הדם יהיה לך לאסימון על הבתים בהם אתה נמצא. כשאני רואה את הדם, אעבור עלייך ושום מגיפה לא תהיה עליך להשמידך כשאשב את ארץ מצרים.

14 יום זה יהיה אזכרה עבורך. אתה תשמור אותו כחגיגה ליהוה. תשמור עליו כחגיגה לדורותיך על ידי פקודה לנצח.

ג'ון 13: 1-3, 18

1 לפני חג הפסח, ישוע, בידיעה כי הגיע זמנו שיעזוב מהעולם הזה אל האב, לאחר שאהב את שלו שהיו בעולם, הוא אהב אותם עד הסוף.

2 במהלך ארוחת הערב, השטן כבר הכניס לליבו של יהודה איש קריות, בנו של סיימון, לבגוד בו,

3 ישוע, בידיעה שהאב נתן את כל הדברים לידיו, ושהוא בא מאלוהים והלך לאלוהים,

18 אני לא מדבר על כולכם. אני יודע את מי בחרתי. אבל אם יתכן שהכתובים יתגשמו, 'מי שאוכל איתי לחם הרים נגדי עקב'. תהילים 41: 9


אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

תגיות: ,
Previous Post

ישעיהו 53: 1-12

Next Post

ישעיהו 50: 4-9