מתיו 21: 1-16

By Gaudenzio Ferrari – This file has been extracted from another file: GaudenzioFerrari StorieCristo Varallo.jpg, Public Domain, LinkPD-US-expired


1 כאשר התקרבו לירושלים והגיעו לבית-ספג ', להר הזיתים, ואז ישוע שלח שני תלמידים,

2 אומר להם: "היכנס לכפר שמולך, ומיד תמצא חמור קשור, ואסון איתו. התיר אותם והביא אותם אלי.

3 אם מישהו אומר לך משהו, תגיד 'ה' זקוק להם ', ומיד ישלח אותם.'

4 כל זה נעשה כדי שיתגשם שנאמר באמצעות הנביא באומרו

5 "ספר לבת ציון,
    הנה המלך שלך בא אליך,
    צנוע, ורוכב על חמור,
    על פח, סייח של חמור. "זכריה ט, ט

6 התלמידים הלכו ועשו בדיוק כפי שצוה ישוע,

ז 'והביא את החמור ואת הצמר והניח עליהם את בגדיהם; והוא התיישב עליהם.

8 המון גדול מאוד פרש את בגדיהם על הכביש. אחרים גזרו ענפים מהעצים ופיזרו אותם על הכביש.

9 ההמונים שהלכו לפניו, והלכו אחריו, המשיכו לצעוק, "הושנה לבן דוד! אשרי מי שבא בשם ה '! הוסנה בגובה! " תהילים 118: 26

10 כשהוא הגיע לירושלים, כל העיר התעוררה ואמרה, "מי זה?"

11 ההמון אמרו: "זה הנביא ישוע מנצרת הגליל."

12 ישוע נכנס למקדש האל וגרש את כל אלה שמכרו וקנו במקדש, והפילו את שולחנות החלפנים ואת מושבייהם של אלה שמכרו את היונים.

13 הוא אמר להם: "כתוב 'ביתי ייקרא בית תפילה', ישעיהו 56: 7, אך עשיתם אותו למאורת שודדים!" ירמיהו 7:11

14 הצולעים והעיוורים הגיעו אליו במקדש, והוא ריפא אותם.

15 אך כשראה הכוהנים הראשיים והסופרים את הדברים הנפלאים שהוא עשה ואת הילדים שבכו במקדש ואמרו "הושנה לבן דוד!" הם התמרמרו,

16 ואמר לו: "אתה שומע מה אומרים אלה?"

ישוע אמר להם, "כן. האם מעולם לא קראת, 'מהפה של ילדים ותינוקות מיניקים, השלמת שבחים?' "תהילים 8: 2


אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

תגיות:
Previous Post

ג'ון 12: 1-11

Next Post

תהילים 18:25-32