מלכים א '21: 17-29

17 דבר יהוה הגיע לאליהו התשבי ואמר, 18 "קום, צא לפגוש את אחאב מלך ישראל, השוכן בשומרון. הנה הוא בכרם נבות, שם ירד להשתלט עליו. 19 אתה תדבר איתו באומרו, יהוה אומר, "הרגת וגם השתלטת?" אתה תדבר אליו, באומרו, יהוה אומר, "במקום שכלבים ליקקו את דם נבות, כלבים ללקק את הדם שלך, אפילו את שלך. "'" 20 אחאב אמר לאליהו: "האם מצאת אותי, אויבי?" הוא ענה, "מצאתי אותך כי מכרת את עצמך לעשות את הרע בעיני יהוה. כא, הנה אני אביא עליכם רשע ואסחוף אתכם לגמרי ואנתק מאהאב את כל המשתין על חומה, [א] ואת הסתום ואת מי שנשאר בכלל בישראל. 22 אעשה את ביתך כבית ירבעם בן נבט, וכבית באשה בן אחיהו בגלל הפרובוקציה שעשיתם אותי לכעס והכרת את ישראל לחטוא. " 23 יהוה דיבר גם על איזבל ואמר: "הכלבים יאכלו את איזבל על שפת יזרעאל. 24 הכלבים יאכלו את מי שמת מאחאב בעיר; ועופות השמיים יאכלו את מי שמת בשדה. " 25 אך לא היה איש כמו אחאב, שמכר את עצמו לעשות את הרע שהיה בעיני יהוה, שאיזבל אשתו עוררה. 26 הוא עשה מאוד תועבה בעקבות אלילים, לפי כל מה שעשו האמורי, אשר יהוה הוציא לפני בני ישראל. 27 כאשר שמע אחאב את המלים הללו, קרע את בגדיו, שם את-בד-שק על בשרו, וצם ונשכב בבגדי-שק והלך ברכות. 28 דבר יהוה הגיע לאליהו התשבי ואמר, 29 "ראה כיצד אחאב משפיל את עצמו לפני? מכיוון שהוא משפיל את עצמו לפני, אני לא אביא את הרע בימיו; אבל אני אביא את הרוע בביתו בימיו. "אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

תגיות:
Previous Post

מלכים ב '2: 1-14

Next Post

מלכים א '21: 1-16