הניחו את הגרזן לשורש

מתי 3:10 אפילו עכשיו הגרזן מונח בשורש העצים. לכן כל עץ שאינו מניב פרי טוב, נכרת, ומושלך לאש.

כדי להתמודד עם מצב, עליך להניח את הגרזן לשורש.

כאשר אתה מושך עשב, אתה רוצה למשוך את השורש. אם תעזוב את השורש, העשב יכול לצמוח שוב.

כמו כן, כאשר אתה מתפלל, אתה רוצה להניח את הגרזן לשורש הבעיה.

איך אתה עושה את זה?

רוח הקודש תוביל אותך ותדריך אותך בתפילה. ישנם עקרונות כלליים של תפילה.

יש צורך ללמוד על תפילה מעקרונות המקרא.אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

Previous Post

תפילת ישוע

Next Post

מה אומר התנ"ך על מעשר? האם מעשר מקרא?