ג'ון 19: 19-31

19 גם פילטוס כתב כותרת ושם אותה על הצלב. היה כתוב "ישוע נצרת, מלך היהודים." 20 לכן רבים מהיהודים קראו את התואר הזה, שכן המקום בו נצלב ישו היה סמוך לעיר; וזה נכתב בעברית, בלטינית וביוונית. 21 כהני ראשי היהודים אמרו אפוא לפילאטיס, "אל תכתוב 'מלך היהודים', אלא," הוא אמר, "אני מלך היהודים." 22 פילטוס ענה, "מה שכתבתי, כתבתי." 23 ואז החיילים, לאחר שהם צלבו את ישו, לקחו את בגדיו ועשו ארבעה חלקים, לכל חייל חלק; וגם את המעיל. עכשיו המעיל היה ללא תפר, ארוג מלמעלה לכל אורכו. 24 ואז הם אמרו אחד לשני "בואו לא נקרע אותו, אלא מטילים עליו המון כדי להחליט מי זה יהיה", כדי שהכתוב ייגשם, האומר "הם חילקו ביניהם את הבגדים שלי.     למעטה שלי הם הטילו המון. תהילים 22:18 לכן החיילים עשו את הדברים האלה. 25 אולם לצדו של ישו עמדו אמו, אחותו של אמו, מריה, אשת קלופאס, ומריה מגדלנה. 26 לפיכך, כשראה ישוע את אמו ואת התלמיד שאהב עומד שם, אמר לאמו: "אשה, הנה הבן שלך!" 27 ואז אמר לתלמיד: "הנה אמך!" מאותה שעה לקח אותה התלמיד לביתו שלו. 28 לאחר מכן, ישוע, כשראה כי כל הדברים עתה הסתיימו, ויתכן כי הכתוב יתגשם, אמר, "אני צמא." 29 כעת הונח שם כלי מלא חומץ; אז הם הניחו ספוג מלא בחומץ על הזעתר והחזיקו אותו ליד פיו. 30 אם כן ישוע קיבל את החומץ, הוא אמר, "זה נגמר." ואז הרכין את ראשו, וויתר על רוחו. 31 לכן היהודים, מכיוון שהיה זה יום ההכנה, כדי שהגופות לא יישארו על הצלב בשבת (כי אותה שבת הייתה מיוחדת), ביקשו מפילאטיס שרגליהם עשויות להיות שבורות, ושהן להילקח.אם אתה אוהב את האתר הזה, אנא קישור אליו או שתף את הקישור לאתר זה. תודה.

תגיות:
Previous Post

ג'ון 3: 1-21

Next Post

מעשי ד '1-12